print deze recensie

Vioolster  Janine Jansen
straalt alle vier de jaargetijden


Uitvoerende(n): Janine Jansen
Titel: Vivaldi's Vier Jaargetijden
Label: Decca 475 6188 (SACD)
Datum bespreking: 01-11-2004
 

Kun je echt praten door middel van een viool? Deze vraag bekroop mij bij het aanhoren van de uitvoering van Antonio Vivaldi’s beroemde kwartet ‘de Vier Jaargetijden’, een cyclus van vier concerten van (barok)orkest, die in 1725 bij de beroemde Amsterdamse muziekuitgever Estienne Roger – Vivaldi’s vaste muziekuitgever trouwens – voor het eerst in druk verscheen.

Violiste Janine Jansen op viool-solo, met een heel ensemble achter haar, práát in een nieuwe CDvertolking van Vivaldi’s kwartet. Zij ‘vertelt’ in dit meerdelige verhaal-zonder-woorden van opkomst (lente), bloei (zomer), afbraak (herfst) en vergaan (winter), niet alleen van de natuur, maar ook – symbolisch – van het drama van het menselijke leven. Natuurlijk in de taal van een vroeg-18de eeuwse Italiaan, dus zwaar op de hand is dat nooit. Het is dan ook een heel andere wereld die Vivaldi met zijn Vier Jaargetuiden schept dan bijvoorbeeld Serge Rachmaninof’s dat deed met zijn vierdelige symfonische cantate De Klokken dat dezelfde trits verschijnen-blinken-verzinken tot onderwerp heeft.

Vijf? Nee, Janine, het zijn vier jaargetijden

Praten-met-klank én daarmee overtuigen, is sowieso een handelskenmerk van deze jonge kunstenares dat inmiddels honderdduizenden muziekliefhebbers overal ter wereld – de muziekkritiek voorop – op zijn zachtst gezegd is opgevallen. Janine Jansen komt voort uit een zeer muzikaal gezin. Moeder is zangeres, vader is organist van de Domkerk in Utrecht, de ene broer is klavecinist, de andere broer cellist. En de eigen levenspartner is tevens vakbroeder die in hetzelfde internationale vaarwater als waarin zijzelf zwemt, de vioolvirtuoos Julian Rachlin. Muziek is blijkbaar van meet af aan de meest natuurlijke bloedbaan in het leven van Janine Jansen. En dat is te horen.


 
Vivaldi - The Four Seasons

Janine Jansen weet door middel van het meest natuurlijke vioolspel van de wereld, de suggestie te wekken dat zij echt een verhaal afsteekt. Zoiets als super-vioolvirtuozen als wijlen Fritz Kreisler en Jasja Heifeitz dat op hun heel eigen maar onmiddellijke herkenbare manier deden. En dat zij, naar gelang de aard van het muziekstuk in kwestie, dat echt ook meent. Nu eens is het ontroerend, dan weer opgewonden. Hier verheven, daar leuk. Hierdoor maakt Jansen dat het mysterie van de kunstvorm muziek – in wezen een van de meest abstracte aller kunsten, naast de in wezen even ‘betekenisloze’ kunstvorm dans – eigenlijk alleen maar groter. Muziek, klassiek, jazz, pop dat maakt niet uit, weet meer dan welke andere kunstvorm tot de diepste gevoelslagen van een mens door te dringen en die aan te raken. En als een beoefenaar ervan over kwaliteiten beschikt waardoor er zich zowaar ‘betekenis’ aandient, geduid kan gaan worden wat er zonder woorden zuiver-instrumenteel ‘vertelt’ wordt, dan ontstaan er grandioze momenten voor een mens.
Janine Jansen doet dat, dit keer met Antonio Vivaldi’s schitterende Vier Jaargetijden.

Rob van der Hilst
 
Niets van deze pagina's mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
copyright © de Recensent 2000-2004